KOMENTARZE LITURGICZNYCH 

CZYTAŃ BIBLIJNYCH

(CYKL B)

Ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, 

obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem (Ap 1,13)

 

Okres zwykły